CV

Else Lucia Röder (1954, Arnhem)

Werkzaamheden mensenwelzijn

2010 tot heden
Zelfstandig interviewer levensverhalen, Nijmegen
2016
Interviewer moeders met jonge kinderen, Trimbos Instituut, Utrecht
2015
Interviewer scholieren, Trimbos Instituut, Utrecht
2011-2013
Interviewer kind/ouders, Trimbos Instituut, Utrecht
2008
Interviewer (ex-)GGz-cliënten, Trimbos Instituut, Utrecht
2007
Interviewer ouderenzorg, St. Cliënt en Kwaliteit, Utrecht
2006-2009
Interviewer ouders, patiëntenvereniging, Amersfoort
2001-2004
Onderzoeker/interviewer medisch evaluatie-onderzoek, universiteit Nijmegen

Werkzaamheden dierenwelzijn

1995-2001
Onderzoeker huisvesting apen, universiteiten Leiden, Nijmegen, Utrecht
1983-1990
Onderzoeker fobieën bij apen, universiteit Nijmegen

Opleiding

2014
Deskundigheidstraining ‘Levensverhalen schrijven’, bij José Franssen, Huis voor de Kunsten, Roermond
2011-2012
Leergang Professioneel Coachen (basis), Coaching Academy Int., Naarden
2010
Cursus ‘Biografiek: levenslooponderzoek’, bij Magda Vlasblom, Arnhem
2007
Opleiding ‘Kansen voor kenniswerkers’, hogeschool Velp
1990
Promotie Sociale Wetenschappen, universiteit Nijmegen
1981
Diploma Studie gedragsbiologie, universiteit Leiden
1973
Diploma Gymnasium-B, Arnhem

'...Ik heb een tomeloze interesse in gedrag van mens en dier, goed voor levenslang werkplezier...'