Soorten verhalen

Ik leg levensverhalen vast voor mensen die daar zelf niet toe komen, of niet in staat zijn dat op eigen kracht te doen. Het verhaal kan gaan over uw hele leven, maar ook over een deel, bijvoorbeeld uw jeugd of een andere afgeronde periode. Daarnaast leg ik verhalen vast (van patiënt of professional) over ervaringen in de gezondheidszorg. Zorg in de meest brede betekenis: lichamelijke gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, verpleeghuiszorg, enzovoorts. Het verhaal kan gaan over zowel positieve als negatieve aspecten, over vrolijke en vervelende dingen. ‘Hardop nadenken’ over uw ervaringen en erop terugkijken geeft rust en helderheid in het hier en nu.

Ik noem een paar mogelijkheden voor (levens-)verhalen:

Uw eigen levensverhaal

U wilt graag uw levensverhaal vastleggen voor uzelf, of voor uw familie en/of voor uw (klein-)kinderen. Het vertellen van uw verhaal aan mij als buitenstaander is een goede methode om een levensverhaal te maken. Samen lopen we door alle fasen van uw leven heen.

Voor mensen met gezondheidsproblematiek (lichamelijk, verstandelijk, psychisch): samen met u breng ik uw levensverhaal in kaart; als u dat prettig vindt ook met hulp van een bekende van u, die wil helpen vertellen.

Levensverhaal voor een zorgplan

Iemand woont in een instelling en heeft een zorgplan of ondersteuningsplan. Deze persoon kan zelf niet vertellen wat zijn of haar achtergrond is. In zo’n geval kan u als ouder/familielid/mentor in grote lijnen het levensverhaal van uw dierbare vertellen. Zo’n bondig levensverhaal kan dienen als aanvulling op het zorgplan. Het levensverhaal geeft de begeleiders een meer compleet beeld van de persoon. Zo kan de zorg meer op maat gegeven worden.

Ervaringsverhaal in de zorg

Als u in de zorg langdurige of verscheidene keren bepaalde ervaringen heeft opgedaan heeft u een zekere ervaringskennis opgebouwd. Vaak blijft dergelijke kennis onuitgesproken, het wordt ook wel ‘stille kennis’ genoemd. Het terugkijken op en vastleggen van deze ervaringen brengt structuur aan. Dit is een belangrijke bron van kennis voor u. En, als u dat wilt, ook voor anderen, zoals bijvoorbeeld lotgenoten.

Herstelverhaal

Het is waardevol om uw aandacht te richten op de manier waarop u bent hersteld of nog herstellende bent van gezondheidsproblemen. Meestal is het niet zo gemakkelijk om na te gaan wat u helpt te herstellen, zeker niet in het geval van psychische problematiek. Het vertellen en vastleggen van wat voor u belangrijk is (geweest) voor herstel, helpt u verder op weg om nog meer heel te worden.

Idee?

Er zijn vast nog andere ideeën voor een levensverhaal of voor een ervaringsverhaal dat betrekking heeft op de zorg. Aarzelt u niet om contact op te nemen met mij over uw idee en uw wensen. We overleggen dan over de mogelijkheden.

...Eén leven kent vele ware verhalen...'