Werkwijze

Een gesprek over de mogelijkheden en mijn werkwijze is kosteloos en vrijblijvend. Dit kan telefonisch of middels een bezoek van mij, zodat we ook kunnen kennismaken met elkaar. We overleggen over uw wensen en ik maak een inschatting van het aantal gesprekssessies en de kosten. Ook de kosten voor eventuele vormgeving en druk kunnen aan de orde komen.

Een gesprekssessie duurt meestal anderhalf tot twee uur. De praktijk leert dat het vermoeiend is om langer dan twee uur achter elkaar te vertellen.

Ik neem het gesprek op met een bandrecorder. De bandjes werk ik uit, zodat uw verhaal in en met uw eigen woorden op schrift komt. Ik maak een lopend verhaal op basis van alle gesprekken. Ik zorg ervoor dat namen van personen, plaatsen of instellingen alleen in de tekst staan als u dat wilt.

Foto’s kunnen worden toegevoegd; van belang is dat u de foto’s zelf selecteert, en tijdens een sessie kunt toelichten wie er op staat, wat er gebeurde, waar het was en wanneer het was.

Binnen twee weken na de laatste gesprekssessie stuur ik u het complete verhaal in concept toe. U bericht mij vervolgens of u tevreden bent over de tekst, en u geeft eventuele aanvullingen en verbeteringen door. We doen dit alles in overleg met elkaar.

Alle informatie die ik van u gedurende onze samenwerking krijg, behandel ik strikt vertrouwelijk.

'...Uw verhaal is bij mij in vertrouwde handen...'